Fizika 1i - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikiből


Tartalomjegyzék

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek mindkét zh-ja legalább 70 pontos, és megvannak az aláírás feltételei (kis zh, jelenlét).

Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)

Tárgykövetelmények

Jelenlét:

Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény.

Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.

Nagyzárthelyi:

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi:

A szorgalmi időszakban öt kis zh-t írunk. Az öt kis zh-ból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k (maximum 3 db) a pót nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő megfelel egy sikeres kis zh-nak!

Aláírás feltététele:

[(kis zh követelmény teljesítése) vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)] és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50%jelenlét az előadásokon)

Gyakorlatok terembeosztása

Infogyak 1 Infogyak 2 Infogyak 3 Infogyak 4 Infogyak 5 Infogyak 6 Infogyak 7 Infogyak 8 Infogyak 9 Infogyak 10 Infogyak 11 Infogyak 13 Infogyak 14 Infogyak 15 Infogyak 16 Infogyak 17 Infogyak 18

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz (jelenlét, zh. eredmények)

Tárgy adatok (2017. őszi félév)

  • Előadók: Papp Zsolt és Kornis János (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: TE11AX03
  • Követelmények: 3/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: 5 db kis zárthelyi, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Részletes leírás
  • Keresztfélévre vonatkozó információk

Tematika

1. Tér és idő

2. Mozgás és megjelenítése

3. Megmaradási törvények a mechanikában

4. Rezgések

5. Rend és rendetlenség

6. Hideg-meleg

7. Elektrosztatika

8. Ellenőrző kérdések, feladatok

Az órai előadások fóliái

Matematikai alapok 1.

1. előadás 1. előadás (matematika bevezetővel) 2. előadás 3. előadás 4. előadás 5. előadás

6. előadás 7-8. előadás 9. előadás 10. előadás 11. előadás 12-13. előadás

14. előadás 15. előadás 16. előadás 17. előadás 18. előadás 19. előadás

Letöltéshez szükséges jelszót az előadótól lehet kérni.

Számolási feladatok

1. gyakorlat, 2. gyakorlat, 3. gyakorlat, 4. gyakorlat, 5. gyakorlat, 6. gyakorlat, 7. gyakorlat


IMSc-képzés