Fizika 1i - Mérnök informatikus alapszak

A Fizipedia wikibőlTartalomjegyzék

Vizsga konzultáció

Minden vizsga előtti napon konzultációt tartunk a Fizika tanszéken.

Kezdés 13 órakor.

Feladatok felkészüléshez

Gyakorló feladatok, Gyakorló feladatok-2

IMSC pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán, szerezhet IMSC pontokat.

Ehhez egy "C" nehézségű feladatot kell megoldani a betekintés idején,

vagy a következő vizsgaalkalom első 10 percében.

Csak egy alkalommal lehet próbálkozni.

A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek mindkét zh-ja legalább 70 pontos, és megvannak az aláírás feltételei (kis zh, jelenlét).

Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)

Tárgykövetelmények

Jelenlét:

Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény.

Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.

Nagyzárthelyi:

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.

Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.

A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi:

A szorgalmi időszakban öt kis zh-t írunk. Az öt kis zh-ból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k (maximum 3 db) a pót nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő megfelel egy sikeres kis zh-nak!

Aláírás feltététele:

[(kis zh követelmény teljesítése) vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)] és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50%jelenlét az előadásokon)

Gyakorlatok terembeosztása

Infogyak 1 Infogyak 2 Infogyak 3 Infogyak 4 Infogyak 5 Infogyak 6 Infogyak 7 Infogyak 8 Infogyak 9 Infogyak 10 Infogyak 11 Infogyak 13 Infogyak 14 Infogyak 15 Infogyak 16 Infogyak 17 Infogyak 18

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz (jelenlét, zh. eredmények)

Tárgy adatok (2017. őszi félév)

  • Előadók: Papp Zsolt és Kornis János (TTK Fizika Tanszék)
  • Tárgykód: TE11AX03
  • Követelmények: 3/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: 5 db kis zárthelyi, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga
  • Részletes leírás
  • Keresztfélévre vonatkozó információk

Tematika

1. Tér és idő

2. Mozgás és megjelenítése

3. Megmaradási törvények a mechanikában

4. Rezgések

5. Rend és rendetlenség

6. Hideg-meleg

7. Elektrosztatika

8. Ellenőrző kérdések, feladatok

Az órai előadások fóliái

Matematikai alapok 1.

1. előadás 1. előadás (matematika bevezetővel) 2. előadás 3. előadás 4. előadás 5. előadás

6. előadás 7-8. előadás 9. előadás 10. előadás 11. előadás 12-13. előadás

14. előadás 15. előadás 16. előadás 17. előadás 18. előadás 19. előadás

Letöltéshez szükséges jelszót az előadótól lehet kérni.

Számolási feladatok

1. gyakorlat

IMSc-képzés